Stick to your plan

In wat ik dan maar noem mijn ‘beginjaren’ heb ik een tijd samengewerkt met iemand die een kop koffie nam, achter zijn toetsenbord ging zitten en zijn tekst van de eerste regel tot de laatste regel achter elkaar opschreef zonder ook maar één keer een woord of een zin te wissen. Ik was daar zo jaloers op. De eerste versie van mijn teksten was vaak een complete chaos. Nauwelijks een leeswaardige tekst. Alle input die ik had zette ik bij elkaar waarna ik er vervolgens chocola van ging maken. Het resultaat was hetzelfde, maar ik was er wel wat langer mee bezig dan hij. Wat hij deed was niet meer dan schrijven volgens een vooropgezet plan. Als je weet wat je wit opschrijven en wat je daarvoor nodig hebt, is het zoveel makkelijker om een EMVI-tekst te produceren.

Werk volgens een plan

Maak eerst een plan voor jouw EMVI-tekst. Spit de aanbestedingsleidraad (en alle bijlagen!) helemaal uit. Benoem de onderwerpen waarover je wilt schrijven, wat je daarover wil schijven en kijk van tevoren hoe je aan je informatie komt. Interviews bij je opdrachtgever, zijn documenten, Google (betrouwbare bronnen) en andere bronnen. Maak een structuur voor je tekst in het format waarin je het plan gaat indienen en hou je daar ook aan. Het is goed mogelijk dat je in een later stadium andere bruikbare informatie tegenkomt, en die moet je dan ook vooral gebruiken. Maar zoals ze in London zeggen: stick to your plan. Ga dan geen informatie vergaren die je aan het eind van de rit toch niet gaat gebruiken. Zonde van je tijd. Als je je verhaal vooraf niet kunt verzinnen, kun je een collega inschakelen om samen het plan te trekken. Nadenken over wat je wilt schrijven in het proces kost veel te veel  tijd. Voordelen van sparren zijn ook nog dat dat je samen op ideeën komt waar je zelf niet aan zou denken, dat jouw ideeën getoetst wordt nog voor je begint en als bonus dat het schrijven sneller gaat.

Draagvlak creëren

Een plan trekken is ook erg handig om neuzen dezelfde kant op te krijgen. Een EMVI-tekst schrijf je waarschijnlijk nooit voor jezelf, maar voor een opdrachtgever en vaak in een team van specialisten die alle kennis in huis hebben om een goed verhaal te maken. Als zij vooraf jouw plan van aanpak zien (en ermee instemmen), weten zij wat er van hun verwacht wordt. Dat scheelt waarschijnlijk een hoop discussie later in het traject.