eye
Tekstschrijven & Vormgeving 
Op zoek naar een  heldere teksten of professionele vormgeving van je aanbesteding of aanbieding? Wij schrijven voor je en zorgen in heldere woorden voor een SMART geschreven EMVI-plan.
Draaiboek/checklist
Verzamelen documenten en informatie
Redigeren van teksten
EMVI-plan schrijven
Eindcontrole
Presentatie
Vormgeving
 Ondubbelzinnig communiceren

Tenders schrijven is ondubbelzinnig communiceren. Daarvoor gelden de gebruikelijke taalregels, zoals kort en bondig schrijven, in een actieve vorm, zonder afkortingen, jargon en Engelse woorden waarvan je niet zeker bent of de ontvangende partij die begrijpt. Bij een tender gaat het bovendien vrijwel altijd om vragen en antwoorden en die antwoorden moeten SMART geschreven worden. Wij schrijven, redigeren en doen reviews op teksten die niet alleen SMART zijn maar ook helder en prettig leesbaar in een onderscheidende vorm.

 → Overtuigen van de opdrachtgever

SMART is een acroniem voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. In aanbestedingen gaat het om doelen behalen en de opdrachtgever ervan te overtuigen dat jij die doelen voor hem gaat behalen. Hoe je dat doet, moet je specifiek beschrijven. Je inspanningen moeten meetbaar zijn, passen bij je opdrachtgever en uitvoerbaar zijn binnen de tijd die ervoor staat. Uiteindelijk gaat het erom dat jouw plan van aanpak duidelijk, concreet, ondubbelzinnig en controleerbaar is.